Noc kostelů
Kaple sv. Rocha, Hustopeče

Jednou za rok se během Noci kostelů otevřou kostely a modlitebny v České republice. Tato místa návštěvníkům nabízí, kromě osobního setkání, bohatý program pro všechny generace. V rámci Noci hotelů bude možné v Hustopečích navštívit kapli sv. Rocha na Křížovém vrchu.

Více informací a program na www.nockostelu.cz

Foto: Richard Skoumal – Město Hustopeče