Hustopečské krojové hody
Amfiteátr pod společenským domem, Hustopeče

Hustopečská chasa srdečně zve  na Hustopečské hody konané ve dnech 16. – 18. srpna 2024.
Program hodů:
Pátek 16. 8.stavění máje, cimbálová muzika
Sobota 17. 8. – zvaní po městě, večerní zábava
Neděle 18. 8.hodová mše svatá, průvod městem, odpolední zábava s dětským sólem a zavádkou, večerní zábava

Kompletní program na www.hustopece.cz