Vážení hosté,

poprosíme Vás, abyste se před příjezdem do našeho hotelu seznámili s podmínkami pro uskutečnění pobytu, které stanovilo MZČR, děkujeme.


HOTEL AMANDE

Před příjezdem do našeho hotelu nesmíte vykazovat příznaky onemocnění COVID-19 a ani jiného respiračního onemocnění, a zároveň je potřeba splnit jednu z následujících podmínek:

  • antigenní samotest s negativním výsledkem (samotesty je možné provést před zahájením pobytu na recepci hotelu, kde je lze i zakoupit za poplatek 100 Kč/test). 
  • doložení potvrzení o provedeném očkování (od aplikace poslední dávky musí uplynout 14 dnů)
  • PCR test s negativním výsledkem nejdéle 7 dnů starý
  • POC test s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin starý
  • prodělané laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž doba izolace již proběhla a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dnů (prodělané onemocnění se dokládá SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem o prodělání nemoci)

Při pobytu delším než 7 dnů je potřeba provést nové testování. 
Děti do 6 let věku se neprokazují.

Kompletní znění najdete na covid.gov.cz 

PRO HLADŠÍ A RYCHLEJŠÍ PRŮBĚH CHECK-IN NA RECEPCI PROSÍME, ABYSTE MĚLI VŠECHNY POTŘEBNÉ DOKUMENTY PŘIPRAVENÉ K NAHLÉDNUTÍ RECEPČNÍMU. Dokumenty nám nepředáváte, zůstávají ve vaší úschově až pro případnou kontrolu pověřených orgánů.


WINE WELLNESS

Pro vstup do wellness platí stejné podmínky, jako pro pobyt v hotelu, viz výše. 


AMANDE RESTAURANT, PIVNICE PANSKÝ DVŮR

Pro vstup do wellness platí stejné podmínky, jako pro pobyt v hotelu, viz výše. Potvrzení není potřeba dokládat obsluze / provozovateli. Je však možná kontrola ze strany příslušných orgánů.

U jednoho stolu je usazeno nejvíce 6 osob, kromě osob žijících v jedné domácnosti.

Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím směřujte je na recepci hotelu, která je vám k dispozici na kontaktech: 
+420 774 662 607